Thermia on yksi johtavista lämpöpumppuvalmistajista, jolla on vankka jalansija Pohjoismaissa. Yhtiön juuret ulottuvat yli 90 vuoden taakse, ja se on tunnettu innovatiivisuudestaan lämmitysratkaisujen alalla. Thermian sitoutuminen kestävään kehitykseen ja energiatehokkaisiin ratkaisuihin näkyy selvästi sen tuotteissa, jotka ovat saaneet tunnustusta niin kuluttajilta kuin alan ammattilaisiltakin.

Thermia keskittyy erityisesti maalämpöpumppujen valmistukseen, joka on yksi tehokkaimmista ja ympäristöystävällisimmistä tavoista tuottaa lämpöä ja kylmää pohjoisessa ilmastossa. Yrityksen teknologia hyödyntää maaperän tasaisesti säilyvää lämpötilaa, jolloin lämpöpumppu voi tuottaa energiaa kotitalouksille ja yrityksille vuodenajasta riippumatta. Tämä ei ainoastaan vähennä riippuvuutta fossiilisista polttoaineista, vaan myös alentaa lämmityskustannuksia pitkällä aikavälillä.

Markkinoilla Thermian tuotteet tunnetaan niiden luotettavuudesta, pitkästä käyttöiästä ja kyvystä integroitua saumattomasti olemassa oleviin rakennusten lämmitysjärjestelmiin. Yhtiön jatkuva panostus tutkimukseen ja kehitykseen takaa, että sen maalämpöpumput ovat alan kärkeä niin suorituskyvyltään kuin energiatehokkuudeltaankin.

Tässä johdantoluvussa olemme esitelleet lyhyesti Thermian taustan ja roolin lämpöpumppumarkkinoilla. Seuraavissa luvuissa tarkastelemme tarkemmin maalämpöpumppujen toimintaperiaatteita, mallikohtaisia erityispiirteitä, asennusprosessia sekä muita olennaisia tietoja, jotka auttavat sinua ymmärtämään, miksi Thermian maalämpöpumppu voisi olla oikea valinta juuri sinun tarpeisiisi.

Maalämpöpumpun perusteet

Maalämpöpumppu on yksi kestävimmistä ja tehokkaimmista tavoista lämmittää ja viilentää rakennuksia hyödyntämällä maaperässä varastoitunutta energiaa. Tässä luvussa käsittelemme maalämpöpumpun toimintaperiaatteita, sen tuomia hyötyjä sekä yleisimpiä käyttökohteita.

Toimintaperiaate

Maalämpöpumppu siirtää lämpöä maaperästä rakennuksen lämmitysjärjestelmään käyttäen hyväksi maan alla vallitsevaa suhteellisen vakaa lämpötilaa. Lämpöpumpputeknologia hyödyntää maahan asennettuja keruuputkistoja, jotka voivat olla joko vaakasuorasti levitettyjä tai pystysuorasti porattuja. Nämä putkistot sisältävät kiertävän lämmönsiirtäjänesteen, joka absorboi maaperästä lämpöä.

Neste kuljetetaan lämpöpumpun kompressoriin, jossa kerätyn lämmön avulla höyrystetään kylmäaine. Kompressori puristaa höyrystyneen kylmäaineen, mikä nostaa sen lämpötilaa ja painetta. Tämä kuuma höyry johtaa lämpöä rakennuksen lämmitysjärjestelmään, minkä jälkeen prosessi toistuu.

Hyödyt

Maalämpöpumppu tarjoaa useita etuja verrattuna perinteisiin lämmitysmenetelmiin:

 • Energiatehokkuus: Koska maalämpöpumput hyödyntävät uusiutuvaa energiaa, ne kuluttavat vähemmän sähköä verrattuna muihin lämmitysjärjestelmiin.
 • Alhaisemmat käyttökustannukset: Maalämpöpumpun käyttökustannukset ovat alhaisemmat pitkällä aikavälillä, sillä ne vähentävät tarvetta fossiilisten polttoaineiden käytölle.
 • Ympäristöystävällisyys: Maalämpöpumput vähentävät merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä, tukien kestävää kehitystä.
 • Monipuolisuus: Laitteet kykenevät sekä lämmittämään että viilentämään tiloja, ja ne soveltuvat monenlaisiin rakennuksiin.

Käyttökohteet

Maalämpöpumput sopivat erinomaisesti niin uudisrakentamiseen kuin vanhojen kiinteistöjen peruskorjauksiinkin. Ne ovat erityisen suosittuja omakotitaloissa, kerrostaloissa, toimistorakennuksissa sekä teollisuuskohteissa, joissa on suuri lämmitys- ja viilennystarve.

Seuraavaksi tarkastelemme Thermian maalämpöpumppujen eri malleja ja niiden ominaisuuksia, jotka tekevät niistä markkinoiden kärkituotteita sekä kuluttajille että ammattilaisille.

Thermian maalämpöpumppujen mallit

Thermia tarjoaa laajan valikoiman maalämpöpumppuja, jotka on suunniteltu täyttämään erilaiset tarpeet ja vaatimukset eri tyylisissä kiinteistöissä. Tässä luvussa esittelemme joitakin suosituimpia Thermian maalämpöpumppumalleja, niiden erityisominaisuuksia sekä teknisiä tietoja.

Eri mallien yleiskatsaus

 1. Thermia Diplomat
  • Diplomat-sarja on suunniteltu tarjoamaan huippuluokan tehokkuutta ja luotettavuutta. Tämä malli hyödyntää edistynyttä inverter-teknologiaa, joka sopeuttaa toimintansa tarkasti ulkolämpötilan ja rakennuksen lämmöntarpeen mukaan, mikä parantaa energiatehokkuutta ja pienentää käyttökustannuksia.
 2. Thermia Atec
  • Atec-malli on tunnettu erittäin hiljaisesta toiminnastaan, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan asuinalueille, joissa äänitaso on erityisen tärkeä. Tämä malli sisältää myös älykkään ohjausjärjestelmän, joka mahdollistaa helpon seurannan ja säätämisen mobiililaitteesta.
 3. Thermia Calibra
  • Calibra on uusin lisäys Thermian tuotevalikoimaan ja se on erityisen suunniteltu maksimaaliseen energiatehokkuuteen pienemmissä tiloissa. Tämän mallin kompakti muotoilu tekee siitä sopivan valinnan, kun tila on rajallinen.

Erityisominaisuudet ja tekniset tiedot

 • Energiatehokkuusluokitukset: Kaikki Thermian maalämpöpumput ovat A++ tai korkeamman luokan energiatehokkuudessa, mikä tarkoittaa merkittäviä säästöjä energiankulutuksessa.
 • Älykäs lämmönhallinta: Integroidut älykkäät järjestelmät mahdollistavat lämpötilan tarkan säätämisen ja energiankulutuksen optimoinnin.
 • Kestävyys: Thermian lämpöpumput on valmistettu kestämään kovia pohjoismaisia olosuhteita, mikä takaa pitkän käyttöiän ja vähäisen huollontarpeen.

Asennusprosessi

Kun olet valinnut sopivan Thermian maalämpöpumpun, seuraava vaihe on asennus. Maalämpöpumpun asennus on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja ammattitaitoa. Asennus koostuu tyypillisesti seuraavista vaiheista:

 1. Suunnittelu ja valmistelu: Aluksi suoritetaan tarvittavat maaperätutkimukset ja määritellään keruuputkiston tyyppi (vaaka- tai pystyasennus). Tämän perusteella laaditaan yksityiskohtainen asennussuunnitelma.
 2. Putkiston asennus: Keruuputkisto asennetaan maahan joko kaivamalla tai poraamalla riippuen valitusta asennustavasta.
 3. Lämpöpumpun asennus: Itse lämpöpumppuyksikkö asennetaan rakennuksen tekniseen tilaan, ja se kytketään olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.
 4. Testaus ja käyttöönotto: Lopuksi järjestelmä testataan varmistaakseen, että kaikki osat toimivat oikein ja tehokkaasti.

Asennusprosessi voi vaihdella projektin laajuuden ja paikallisten olosuhteiden mukaan, mutta ammattitaitoinen asentaja voi varmistaa, että kaikki vaiheet suoritetaan oikein ja turvallisesti.

Seuraavassa luvussa tarkastelemme tarkemmin maalämpöpumpun tuomia energiatehokkuusetuja ja ympäristövaikutuksia.

Energiatehokkuus ja ympäristövaikutukset

Maalämpöpumppujen käyttö on merkittävä askel kohti energiatehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää lämmitysjärjestelmää. Tässä luvussa keskitymme siihen, miten Thermian maalämpöpumput edistävät näitä tavoitteita.

Energiatehokkuus

Thermian maalämpöpumput ovat erityisen energiatehokkaita, mikä tarkoittaa, että ne tuottavat enemmän lämpöenergiaa kuin mitä sähköä ne kuluttavat. Tämä saavutetaan hyödyntämällä maaperän lämpövarastoja, jotka ovat uusiutuva ja lähes loputon energianlähde.

 • COP-arvo: Thermian maalämpöpumppujen tehokkuutta mitataan yleisesti COP-arvolla (Coefficient of Performance), joka kuvaa, kuinka monta yksikköä lämpöä pumppu tuottaa yhtä kulutettua sähköyksikköä kohden. Useimmissa Thermian malleissa COP-arvo liikkuu 4-5 välillä, mikä tarkoittaa erittäin korkeaa energiatehokkuutta.
 • Säästöt energiankulutuksessa: Käyttämällä maalämpöpumppua kiinteistön lämmittämiseen voidaan sähkönkulutusta vähentää merkittävästi. Tämä johtaa alhaisempiin energiakustannuksiin ja nopeaan sijoituksen takaisinmaksuun.

Ympäristövaikutukset

Ympäristön kannalta maalämpöpumppujen hyödyt ovat merkittäviä. Ne auttavat vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja alentavat kasvihuonekaasupäästöjä.

 • Vähemmän päästöjä: Kun käytetään maalämpöpumppua, hiilidioksidipäästöt voivat vähentyä huomattavasti verrattuna perinteisiin lämmitysjärjestelmiin, jotka käyttävät öljyä, hiiltä tai kaasua.
 • Kestävä kehitys: Maalämpöpumput tukevat kestävän kehityksen periaatteita hyödyntämällä uusiutuvia resursseja lämmön tuottamiseen. Tämä edistää ekologista tasapainoa ja vähentää ekosysteemien kuormitusta.

Sertifikaatit ja tunnustukset

Thermian maalämpöpumput ovat saaneet useita sertifikaatteja ja palkintoja energiatehokkuudestaan ja ympäristöystävällisyydestään. Nämä tunnustukset vahvistavat niiden asemaa markkinoilla luotettavina ja vastuullisina lämmitysratkaisuina.

Seuraavassa luvussa siirrymme tarkastelemaan maalämpöpumppujen kustannuksia ja säästöjä. Analysoimme hankintakustannuksia, käyttökuluja ja teemme säästölaskelmia, jotka auttavat ymmärtämään, miten investointi maalämpöpumppuun voi maksaa itsensä takaisin ajan myötä.

Kustannukset ja säästöt

Maalämpöpumppujen hankinta edustaa merkittävää alkuinvestointia, mutta niiden pitkän aikavälin säästöpotentiaali ja ympäristöhyödyt tekevät niistä taloudellisesti kannattavan valinnan. Tässä luvussa käymme läpi Thermian maalämpöpumppujen hankintakustannuksia, käyttökuluja ja tarjoamme säästölaskelmia.

Hankintakustannukset

Thermian maalämpöpumppujen hankintahinta vaihtelee mallista ja asennuksen monimutkaisuudesta riippuen. Kustannukset koostuvat itse laitteen hinnasta sekä asennuskuluista, jotka sisältävät maatöitä, putkistojen asentamisen ja liittämisen olemassa olevaan lämmitysjärjestelmään.

 • Maatöiden osuus: Maatöiden hinta riippuu maaperän tyypistä ja keruuputkiston vaatimasta syvyydestä tai laajuudesta.
 • Laitteen hinta: Valitun maalämpöpumppumallin tekniset ominaisuudet ja kapasiteetti määrittävät laitteen hinnan.

Käyttökulut

Kun maalämpöpumppu on asennettu, sen käyttökulut ovat yleensä huomattavasti alhaisemmat verrattuna perinteisiin lämmitysjärjestelmiin. Sähkönkulutus maalämpöpumpuissa on pieni, sillä suurin osa energiasta saadaan maaperästä.

 • Energiatehokkuus: Korkea COP-arvo tarkoittaa, että jokaisesta käytetystä sähköyksiköstä saadaan monta yksikköä lämpöenergiaa, mikä alentaa sähkölaskuja.

Säästölaskelmat

Sijoituksen takaisinmaksuaika voi vaihdella, mutta se riippuu useista tekijöistä, kuten asennuksen kokonaiskustannuksista, säästöistä energiakustannuksissa ja mahdollisista tukiaisista tai veroeduista.

 • Takaisinmaksuaika: Usein maalämpöpumpun investointi maksaa itsensä takaisin noin 5-10 vuodessa energiakustannusten säästöjen kautta.
 • Veroedut ja tukiaiset: Joissakin tapauksissa käyttäjät voivat saada taloudellista tukea valtiolta tai paikallisilta viranomaisilta, mikä voi lyhentää takaisinmaksuaikaa.

Yhteenveto

Thermian maalämpöpumppujen hankintakustannukset voivat aluksi tuntua korkeilta, mutta niiden tarjoama säästö energiakustannuksissa ja ympäristöhyödyt tekevät niistä erinomaisen investoinnin pitkällä aikavälillä. Lisäksi niiden käyttö tukee kestävän kehityksen tavoitteita ja auttaa vähentämään hiilijalanjälkeä.

Seuraavassa luvussa tarkastelemme käyttäjäkokemuksia ja ammattilaisten arvioita Thermian maalämpöpumpuista, mikä antaa lisää näkemystä niiden toimivuudesta ja luotettavuudesta erilaisissa asennusolosuhteissa.

Käyttäjäkokemukset ja arviot

Kun harkitaan suurta investointia kuten maalämpöpumpun hankintaa, käyttäjien kokemukset ja ammattilaisten arviot ovat arvokkaita tietolähteitä. Tässä luvussa käymme läpi, mitä Thermian maalämpöpumpun käyttäjät ja alan ammattilaiset ovat sanoneet laitteiden suorituskyvystä, luotettavuudesta ja palvelusta.

Asiakkaiden palaute

Thermian maalämpöpumppujen käyttäjät ylistävät usein laitteiden energiatehokkuutta ja toimintavarmuutta. Monet kertovat huomanneensa merkittävän ero energialaskuissaan siirryttyään maalämpöön. Positiivista palautetta saa myös järjestelmien hiljainen toiminta ja helppo hallittavuus.

 • Energiansäästöt: Useimmat käyttäjät raportoivat nopeita säästöjä energiakustannuksissa, mikä tukee laitteen nopeaa takaisinmaksua.
 • Käyttömukavuus: Lämpöpumpun helppo käytettävyys ja sen älykkäät ohjausominaisuudet ovat korostuneet asiakaspalautteissa.
 • Asiakaspalvelu: Thermian asiakaspalvelu ja tekninen tuki saavat kiitosta nopeasta ja asiantuntevasta palvelusta.

Ammattilaisten arviot

Lämpöpumppuasentajat ja alan konsultit ovat yhtä mieltä siitä, että Thermian maalämpöpumput ovat teknisesti edistyksellisiä ja luotettavia. Asentajat kiittävät laitteiden asennuksen sujuvuutta ja huoltovapautta.

 • Luotettavuus: Ammattilaiset arvostavat Thermian maalämpöpumppujen kestävyyttä ja vähäistä huoltotarvetta.
 • Tekninen edistyksellisyys: Asiantuntijat korostavat Thermian innovatiivisia ratkaisuja, jotka parantavat energiatehokkuutta ja käyttäjäystävällisyyttä.

Vertailut ja testit

Erilaiset vertailut ja itsenäiset testit vahvistavat Thermian maalämpöpumppujen suorituskykyä. Ne ovat usein kärjessä vertailtaessa energiatehokkuutta, käyttöikää ja käyttökustannuksia.

 • Testitulokset: Itsenäiset testit ja vertailut osoittavat, että Thermian laitteet täyttävät korkeat kansainväliset standardit energiatehokkuudessa ja suorituskyvyssä.

Käyttäjäkokemukset ja ammattilaisten arviot osoittavat, että Thermian maalämpöpumput ovat erinomainen valinta niille, jotka etsivät kestävää, tehokasta ja luotettavaa lämmitysjärjestelmää. Ne sopivat erinomaisesti niin uudisrakennuksiin kuin vanhojen kiinteistöjen modernisointiinkin.

Seuraavassa luvussa tarjoamme yhteenvedon ja suositukset siitä, kenelle Thermian maalämpöpumppu sopii parhaiten ja miten edetä hankinnassa. Lisäksi käsittelemme, miten maalampohinta.fi voi auttaa sinua saamaan lisätietoa ja tarjouksia Thermian maalämpöpumpuista.

Yhteenveto ja suositukset

Tässä oppaassa olemme käsitelleet Thermian maalämpöpumppujen toimintaperiaatteita, malleja, asennusta, energiatehokkuutta, kustannuksia, ja käyttäjäkokemuksia. Nyt esitämme yhteenvedon ja tarjoamme suosituksia siitä, kenelle Thermian maalämpöpumppu sopii parhaiten ja miten voit edetä hankintaprosessissa.

Kenelle Thermian maalämpöpumppu sopii parhaiten?

 1. Uudisrakentajat: Thermian maalämpöpumppu on ihanteellinen vaihtoehto uusiin rakennuksiin, joissa voidaan suunnitella lämmitysjärjestelmä alusta asti optimoiden energiahyöty.
 2. Peruskorjaajat: Vanhojen kiinteistöjen omistajat, jotka haluavat parantaa rakennuksensa energiatehokkuutta ja vähentää lämmityskustannuksia, hyötyvät Thermian maalämpöpumpun asentamisesta.
 3. Ympäristötietoiset: Henkilöt, jotka arvostavat kestävää kehitystä ja haluavat vähentää hiilijalanjälkeään, löytävät Thermian maalämpöpumput erinomaiseksi valinnaksi.

Miten edetä hankinnassa?

 1. Tarpeiden arviointi: Määritä kiinteistösi lämmitys- ja viilennystarpeet. Harkitse nykyistä energiankulutustasi ja lämmitysjärjestelmäsi tehoa.
 2. Budjetointi: Laadi budjetti, joka sisältää sekä hankinta- että asennuskustannukset. Tutki mahdollisia tukiaisia ja veroetuja, jotka voivat alentaa investoinnin kustannuksia.
 3. Vertailu ja valinta: Vertaile eri Thermian maalämpöpumppumalleja ja niiden ominaisuuksia. Valitse malli, joka parhaiten vastaa tarpeitasi.
 4. Ammattilaisen konsultointi: Konsultoi lämmitysjärjestelmien asiantuntijaa tai lisensoitua asentajaa. He voivat antaa arvokasta tietoa ja apua oikean mallin valinnassa ja asennusprosessissa.
 5. Tarjousten pyytäminen: Pyydä tarjouksia useilta toimittajilta ja asentajilta. Varmista, että saat parhaan mahdollisen hinnan ja palvelun.

Lisätietoa ja seuraavat askeleet

Lisätietoja Thermian maalämpöpumppujen hankinnasta, asennuksesta ja käytöstä voit saada osoitteesta maalampohinta.fi. Tämä sivusto tarjoaa kattavaa tietoa ja auttaa sinua löytämään parhaat tarjoukset ja asiantuntijat alueellasi. Älä epäröi ottaa yhteyttä, jotta voit tehdä tietoon perustuvan päätöksen ja hyödyntää kaikki Thermian maalämpöpumpun tarjoamat edut.

Tämän oppaan avulla olet nyt valmis tekemään harkitun päätöksen maalämpöpumpun hankinnasta, joka palvelee sinua tehokkaasti vuosikymmenien ajan.