Maalämpö Tampereella: Aloittaminen ja lupaprosessi

Maalämmön hankkiminen Tampereella on ympäristöystävällinen ja kustannustehokas vaihtoehto perinteisille lämmitysmenetelmille. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä sinun tulee tietää maalämmöstä Tampereella, mukaan lukien lupaprosessi ja muut tärkeät seikat.

Lupaprosessi ja tarvittavat asiakirjat

Maalämmön asentaminen Tampereella vaatii rakennusvalvontaviranomaisen myöntämän luvan, olipa kyseessä sitten uudisrakennus tai olemassa olevan lämmitysjärjestelmän päivitys. Tärkeää on huomata, että alueelliset rajoitukset voivat vaikuttaa maalämpökaivojen sijoitteluun, joten on suositeltavaa tarkistaa mahdolliset rajoitukset ennen suunnittelun aloittamista.

Hakemukseen tulee liittää:

 • Hakemuslomake
 • Asemapiirustus, jossa on merkitty maalämpökaivon sijainti
 • Naapurin suostumus, mikäli kaivo sijoitetaan lähemmäs kuin 10 metriä naapurin rajasta
 • Selvitys keruuputkistossa käytettävästä lämmönsiirtoaineesta
 • Mahdolliset suunnittelijan tai asiantuntijan lausunnot
 • Rakennus- tai muutospohjapiirustukset, jos rakennuksessa tapahtuu muutoksia
 • Suunnittelijan allekirjoittama nimiö piirustuksiin
Maalämpö Tampere

Maalämmön toteutus Tampereella

Maalämpöjärjestelmän toteutuksessa on huomioitava tontin ja rakennuksen erityispiirteet. Tampereen alueella suosittu lämpökaivo on tehokas lämmönlähde, mutta vaatii tietyn verran tilaa ja oikeanlaiset maaperäolosuhteet. Mikäli tonttisi ei mahdollista lämpökaivon poraamista, voi maalämmön keruun toteuttaa maapiirin tai vesistöön asennettavana vaakaputkistona, mutta nämä vaihtoehdot vaativat enemmän tilaa tai erillisiä lupia.

Lämpökaivon sijoittaminen

 • Lämpökaivon tulee olla vähintään 10 metriä naapurin tontista ja 3 metriä rakennuksen perustuksista.
 • Kirjallinen suostumus tarvitaan, jos kaivo sijoitetaan lähemmäs kuin 10 metriä naapurin rajasta.
 • Tarkista, sijaitseeko tonttisi pohjavesi- tai muulla erityisalueella, jotka voivat vaikuttaa kaivon sijoitteluun.

Rakennustyön valvonta ja loppukatselmus

Maalämpöjärjestelmän rakentamisen aikana on tärkeää, että työmaalla on vastuullinen työnjohtaja, joka varmistaa, että työ tehdään suunnitelmien ja rakennusmääräysten mukaisesti. Työn valmistuttua tehdään sijaintikatselmus, jossa tarkastetaan porareiän sijainti, ja loppukatselmus, jossa varmistetaan kaikkien töiden tehty suunnitelmien mukaan.

Maalämpöporauksen huomioitavat seikat

 • Porauksen yhteydessä syntyvä porauspöly ja mahdollinen veden tulo on otettava huomioon.
 • Porauksen suorittava yritys vastaa yleensä porauspölyn hävittämisestä, mutta on hyvä varmistaa käytännöt etukäteen.
 • Poraus vaatii tilaa, ja suurikokoiset porauslaitteistot voivat aiheuttaa jälkiä pihamaahan.

Kun kaikki tarvittavat luvat on saatu ja rakennustyö on valmis, voit nauttia maalämmön tuomasta mukavuudesta ja säästöistä. Maalämpö on pitkäikäinen investointi, joka lisää asumismukavuutta ja vähentää lämmityskustannuksia Tampereella.

Lähteet / Lue Lisää