Porakaivon hinta ja poraus

Maalämpöä varten pitää kallioperään porata porakaivo, josta kerätään maaperään varastoitunutta auringon lämpöenergiaa rakennuksen ja käyttöveden lämmittämiseen. Energian talteenottamiseen käytetään lämmönkeruuputkistoa, joka sijoitetaan rakennuksen viereen porattavaan porakaivoon. Porakaivo on yleensä 100-200 metriä syvä ja se voidaan porata lähellekin rakennusta. Kaivon poraus ei vaadi siis suurta pinta-alaa, joten tämän vuoksi maalämpö sopii hyvin käytettäväksi myös pienillä kaupunkitonteilla. Kaivon poraus ei myöskään vaadi tietyntyyppistä maaperää, eikä porakaivon poraus sotke koko pihaa.

Mistä porakaivon hinta määräytyy?

Porakaivosta voidaan käyttää myös nimitystä lämpökaivo tai energiakaivo maalämmöstä puhuttaessa. Porakaivon hinta määräytyy yleensä metrihinnan perusteella, ja se vaihtelee normaalisti sen mukaan porataanko maaperää vai kalliota. Kallioporaus on metrihinnaltaan halvempaa kuin maaperän eli kallioperää peittävän irtomaakerroksen poraaminen. Porakaivon hintaan vaikuttaa myös, kuinka syvä kaivosta tehdään. Porakaivon syvyys määräytyy puolestaan sen mukaan, miten paljon kaivosta tulisi saada energiaa. Maaperän ja kallioperän syvyys on hyvin aluekohtaista ja saattaa vaihdella nollasta sataan metriin. Keskimäärin maaperän paksuus on noin 10 metriä Suomessa. Moni urakoitsija osaa kertoa paikkakuntakohtaiset tiedot kallioperän syvyydestä, jolloin myös porakaivon hinnan arvioiminen on helpompaa. Kallioperän syvyyttä ei siis tarvitse itse etukäteen selvittää, vaan se selviää yleensä tarjouspyynnön yhteydessä.

Porakaivon lopullinen hinta selviää parhaiten tarjousta pyytämällä. Tästä voit pyytää kätevästi tarjouksen useammalta maalämpöasentajalta kerralla.