Oli kyse sitten omakotitalon tai suuren yrityskiinteistön uudisrakennuksesta kannattaa jo suunnitteluvaiheessa olla yhteydessä maalämpöjärjestelmien tarjoajiin. Tarjousten vertailujen jälkeen ja varmistettuanne ettei tarjouksessa ole piilotettuja kuluja on aika valita tarjoaja.

Suurten kiinteistöjen kohdalla voidaan yleisesti suositella heitä joilla on jo aiempaa näyttöä työstään, eli referenssejä suurista mitoituksista ja asennuksista. He joilla on näyttöä suurista projekteista hoitavat myös yleensä moitteetta maalämpöasennukset omakotitaloihin.

Maalämpö suurkiinteistöön – prosessikuvaus

Alla on esimerkiksi vaativiin projekteihin maalämpöjärjestelmiä tarjoavan TECHEATin prosessikuvaus kuinka he menettelevät suurien kiinteistöjen osalta:

1. KARTOITUS
Asiakkaan yhteydenoton perusteella tehdään yleiskartoitus projektin laajuudesta tarjouksen laskemista varten. Tarvittaessa voidaan pitää myös aloituspalaveri, jossa molemmat osapuolet voivat esittää vielä tarkentavia kysymyksiä.

2. MITOITUS
Mitoitusvaiheessa selvitetään vaadittavien porakaivojen määrä ja syvyys sekä määritetään kaivojen sijainnit. Lisäksi mitoitetaan lämpöpumpuilta vaadittava teho.

3. PORAUS
Maalämpökaivon porauksen yhteydessä asennetaan pitkä teräsputki suojaamaan porakaivoa maakerroksen sortumilta ennen kallion saavuttamista. Kallioon porataan halkaisijaltaan 115 mm reikä. Lopuksi kaivoon asennetaan luonnonystävällisellä jäänestoliuoksella täytetty keruuputki.

4. ASENNUS
Keruuputkisto kytketään rakennuksen tekniseen tilaan sijoitettavaan lämpöpumppuun. Tämän jälkeen lämpöpumppu asennetaan kiinteistön lämmönjako-, käyttövesi- ja sähköjärjestelmään.

5. SÄÄTÖ
Lämpöpumppuun tehdään asennuksen jälkeen kiinteistökohtaiset säädöt ja asetukset optimaalisen toiminnan takaamiseksi.

6. LISÄPALVELUT
Erikseen sovittavia lisäpalveluita ovat esimerkiksi lämpöpumpun avulla toimiva jäähdytysjärjestelmä tai vanhan lämmönlähteen purku ja hävitys.

7. JÄLKIHUOLTO
Lopuksi varmistetaan maalämpöjärjestelmän toiminta ja käydään asiakkaan kanssa läpi käytännön toimenpiteet järjestelmän ylläpitämiseksi.

Mitä suurempi lämmitettävä ala, sen suurempi hyöty maalämmöstä tulee. Alkuinvestointi on yleensä suurehko koska järjestelmä vaatii lämpökaivojen porauksen lisäksi itse maalämpöpumppujärjestelmän joka sitten liitetään vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Käyttökustannukset ovat pienemmät kuin öljylämmityksellä, kaukolämmöllä ja suorasähköllä, sekä käyttömukavuus on omaa luokkaansa maalämpöpumppujen ollessa kutakuinkin huoltovapaita kunhan ne ovat optimoituja oikein.

Maalämpöjärjestelmään saa myös kytkettyä ilmastoinnin samasta energiasta, mitä on käytetty muun muassa tiloissa joissa tarvitaan nimenomaan viileämpää ilmaa, kuten suurissa ruokakaupoissa.

Maalämpö omakotitaloon

Tarjouskilpailun voittajan valinnan ja laadittujen kartoitusten jälkeen on luvassa lupahakemukset ja naapureilta mahdolliset lupa-asioiden selvitykset. Uudisrakentamisessa ei voi käyttää kotitalousvähennystä hyväksi, mutta muita tukia on haettavissa muun muassa ARA:lta.

Maalämpöä harkittaessa tulee muistaa että mihin tahansa koppiin maalämpöä ei kannata soveltaa. Esimerkiksi alle 70 neliöisiin asuntoihin takaisinmaksuaika voi olla järjettömän pitkä, mutta toisaalta öljylämmitykseen verrattuna kuitenkin kannattavampi.

Prosessi on pitkälti sama kuin suurissa rakennuksissa, mutta kestoltaan lyhyempi. Lämpökaivon poraukseen menee päivä ja maalämpöpumpun asentamiseen toinen mokoma. Asennuksen voi myös tehdä talvella.