Maalämpö

Maalämpö on maaperään, kallioon ja vesistöihin varastoitunutta auringosta peräisin olevaa lämpöenergiaa. Suomessa aurinko lämmittää aina kymmenen metrin syvyyteen saakka. Kahden sadan metrin syvyydessä on vielä noin kymmenen astetta lämmintä.

Maalämmön keräämiseen käytetään kolmea erilaista järjestelmää: pintalämpö-, vesistölämpö- tai maalämpöjärjestelmää. Maalämpöjärjestelmä on niistä ylivoimaisesti suosituin helppoutensa ansiosta. Maalämpöjärjestelmä ei esimerkiksi vaadi samanlaista tontin mylläämistä kuin pinta- ja vesistölämpöjärjestelmissä. Porakaivo vaatii vain pienen pinta-alan, ja sopii kokonsa puolesta kaikenlaisille tonteille.

Maalämpöjärjestelmässä energia otetaan kalliosta porakaivoon asennettavan keruuputken avulla ja pumpataan kaivosta maalämpöpumpulla. Lämpöpumpun avulla maaperästä saatu lämpöenergia siirretään lämmitysjärjestelmään ja lämpimään käyttöveteen. Maalämpöjärjestelmällä tuotua lämpöenergiaa voidaan käyttää rakennusten ja käyttöveden lämmittämiseen.

Maalämpö on uusiutuvaa energiaa ja luonnonmukainen tapa lämmittää taloa. Maalämpöä käytetään lähinnä pientaloissa, mutta yhä enemmän myös liike- ja toimistorakennuksissa. Tällä hetkellä Suomessa on käytössä noin 50 000 maalämpöjärjestelmää, mutta maalämmön suosi on kovassa kasvussa.

Maalämpö on edullinen, ekologinen ja luotettava energianlähde toisin kuin öljy tai sähkö, joiden hintaan vaikuttavat heilahdukset maailmanmarkkinoilla. Maalämmöstä saadaan riittävästi energiaa lämmittämään taloja jopa talven kylmimpään aikaan. Kesällä lämpöpumppua voi käyttää jäähdyttämiseen, kun pumppuun hankkii jäähdyttämisen tarvittavia lisäosia.

Maalämmön etuja ovat myös matalat käyttökustannukset. Maalämmön avulla voi lämmityskuluissa säästää jopa 80 prosenttia. Maalämpöjärjestelmä lämmittää taloa kolme vuotta samoilla kustannuksilla kuin öljylämmitysjärjestelmä vuodessa.

Maalämpöjärjestelmän hankkiminen maksaa 12 000‒20 00 euroa riippuen maalämpöpumpun koosta, porakaivon syvyydestä sekä aiemmasta lämmitysjärjestelmästä. Kertainvestointi maalämpöjärjestelmään maksaa itsensä takaisin 5‒10 vuodessa. Maalämpöärjestelmä on sitä kannattavampi, mitä suurempi rakennus ja energiankulutus ovat. Maalämpö nostaa myös kiinteistön arvoa.

Oikein asennettuna ja säädettynä maalämpöpumppu on huoleton vaihtoehto, sillä se ei vaadi huoltoa. Maalämpö on ympäristöystävällinen satsaus tulevaisuuten.

Lisää luettava maalämmöstä